Νέο Δημοτικό Συμβούλιο στο Γαλάτσι

NEA , , Updated

Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 18:00 μμ πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβουλιο του Δήμου Γαλατσίου με σκοπό την συζήτηση και ψήφιση πάνω στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έκφραση γνώμης επί της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικ. έτους 2015

κ. Ιωάννης Βερούλης

Πρόεδρος

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός

Δήμου Γαλατσίου

Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

              

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 9/2015 απόφασης της Οικονομικής Επι-τροπής, η οποία αφορά, την έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2015.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

                Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 71/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

                Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Συμπλήρωση των υπ΄ αριθμ. 303/2014 και 42/2015 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπηρεσιών Πρασίνου και Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου με ωράριο συνεχές ή διακεκομμένο ανάλογα με τις ανάγκες, για το έτος 2015.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

        Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 303/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση δεκαεξάωρης (16ωρης) λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και Αργίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου, για το έτος 2015.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

                Δήμαρχος

 

 

 

 

 

6ο

Έγκριση απασχόλησης δέκα (10) εργατών Γενικών καθηκόντων για κάλυψη δράσεων πυρασφάλειας του Δήμου μας κατά τους θερινούς μήνες έτους 2015.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

                Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 660 (160 τεμ.) & 1.100 ΛΙΤΡΩΝ (305 τεμ.), συνολικού προϋπολογισμού 198.030,00€.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

            Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Λήψη απόφασης έγκρισης αγοράς ενός (1) ελαστιχοφόρο φορτωτή πλάγιας ολίσθησης με εξαρτήματα (ως η με αριθμ. 13/2015 μελέτη).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Λήψη απόφασης έγκρισης αγοράς ενός (1) οχήματος τρικύκλου κλει-στού τύπου 200 cc (Μελέτη Νο 10/2015).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Λήψη απόφασης έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, του έργου: Βελτίωση τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου – Εργολαβία 2015.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση – κατασκευή δικτύου πλατειών οδών ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της εργασίας «Απομάκρυνση προϊόντων κλαδέματος. Εργολαβία 2015»

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

13ο

Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας: «Δαπάνη Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων 2015».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

14ο

Εισήγηση κοπής δένδρων (διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ. 26/2015).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

15ο

Εισήγηση κοπής δένδρων (διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ. 27/2015).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

16ο

Εισήγηση κοπής δένδρων (διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ. 28/2015).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

17ο

Εισήγηση κοπής δένδρων (διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ. 29/2015).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

18ο

Εισήγηση κοπής δένδρων (διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ. 30/2015).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

19ο

Εισήγηση κοπής δένδρων (διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ. 31/2015).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

20ο

Έγκριση ποιητικής βραδιάς – αφιέρωμα στη λαϊκή ποίηση (Ειρήνη Χάλκου), ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

21ο

Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ οικοπέδου, του κ. Πατεριανάκη Γεωργίου, επί της οδού Υψηλάντου 46.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων, του κ. Κασάπη Κωνσταντίνου, επί της οδού Ωρωπού 82.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

 

 

 


Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει