Δημοτικό Συμβούλιο στο Γαλάτσι

NEA ,

Την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 19:00μμ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου με σκοπό την συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης.

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. 35/2015 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, με την οποία το τελευταίο αποφάσισε τη δωρεάν παραχώρηση για αόριστο χρόνο, της χρήσης του ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ 51/Τ98 και περικλείεται από τις οδούς: Καραϊσκάκη – Βαλτετσίου – Καλογήρου Σαμουήλ – Καψάλη & Ρεθύμνης (Καμίνι) στο Δήμο Γαλατσίου.

κ. Γεώργιος

 Μαρκόπουλος

        

      Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 9/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την έγκριση γενόμενης εκπόνησης Ειδικής Νομικής Γνωμοδότησης σχετικά με: Ι) τις δυνατότητες παραχώρησης της χρήσης του τμήματος του άλσους Βεΐκου που εντάσσεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου από τη σκοπιά των προβλέψεων και περιορισμών της δασικής νομοθεσίας και ΙΙ) τη νομική δυνατότητα κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων στην εν λόγω έκταση από τη σκοπιά του υφιστάμενου για την περιοχή πολεοδομικού καθεστώτος και των πιθανών περιορισμών εκ της δασικής νομοθεσίας, προς καθορισμό αμοιβής της χειρίζουσας την υπόθεση δικηγόρου.

κ. Γεώργιος

Μαρκόπουλος

      

        Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου της

εταιρείας «Π. Καραγιάννης – Χ. Κλώθος».

κ. Γεώργιος

Μαρκόπουλος

       Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης απονομής επαίνων στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Γαλατσίου και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6442.0001 οικονομικού έτους 2015 (Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων) ποσού έως επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) και τρόπο εκτέλεσης των προμηθειών που θα προκύψουν.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης απονομής των «ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ» στους μαθητές των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6442.0001 οικονομικού έτους 2015 (Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων) ποσού έως χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00 €) και τρόπο εκτέλεσης των προμηθειών που θα προκύψουν.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας των επαίνων που θα απονεμηθούν στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Γαλατσίου κατά την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6433.0001 οικονομικού έτους 2015 (Έξοδα για τιμητικές διακρίσεις) ποσού έως τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €).

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας των «ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ» που θα απονεμηθούν στους μαθητές των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου κατά την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6433.0001 οικονομικού έτους 2015 (Έξοδα για τιμητικές διακρίσεις) ποσού έως τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €).

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Έγκριση Οργάνωσης εκδήλωσης – Ημερίδας και Υλοποίηση προγράμματος Προαγωγής Υγείας: «Πολίτες ενάντια στην Κατάθλιψη». Ψήφιση πίστωσης ποσού 100 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών και Υπηρεσιών.

κ. Μάνος

 Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Έγκριση Εκδήλωσης για τη Γιορτή της Μητέρας και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση Δράσης με θέμα: «Εβδομάδα Υγείας», ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.

κ. Μάνο

Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Έγκριση οργάνωσης Προγράμματος Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Ψήφιση πίστωσης ποσού 300 € για τις δαπάνες που θα προκύψουν και καθορισμός τρόπου προμήθειας Ειδών και Υπηρεσιών.

κ. Μάνο

Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

12ο

Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση πρασίνου – Εργολαβία 2014» με αριθμ. μελέτης 2/2014.

κ. Γερμάνος

Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει