Προσλήψεις ορισμένου χρόνου στον δήμο Γαλατσίου

NEA , , Updated

Η Πρόεδρος του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. 
            «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
 
Ανακοινώνει ότι η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ενός ΤΕ 10 Φυσικοθεραπευτή, ενός ΤΕ 6 Επισκεπτριών Αδελφών, ενός ΤΕ 18 Εργοθεραπευτών, ενός ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών & δύο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας), σύμφωνα με την υπ.αριθμ:ΣΟΧ1/2014 ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» ορίζεται από 03.02.2015 έως και 12.02.2015. 
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα, μπορούν να λαμβάνουν γνώση της υπ.αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Γαλατσίου καθώς και στο πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ:7ΝΣΔΟΛΙ5-ΨΩΑ).
 
                                      
Η   Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
                   Σπηλιοπούλου-Χρυσάγη Κωνσταντίνα

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει