Νέο Δημοτικό Συμβούλιο στο Γαλάτσι

NEA , , Updated

Την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο επί του μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης;

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικ. έτους 2011.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 


Κατόπιν, στις 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό την συζήτηση και ψήφιση επί των εξής θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 635/2014 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2014.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 81/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τα περίπτερα «Κανονισμός Λειτουργίας Περιπτέρων».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος  

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

3ο

Διαβίβαση γνωμοδότησης της Δικηγόρου κ. Αποστολοπούλου Αλεξίας που αφορά τη χορήγηση γάλακτος στο προσωπικό έτους 2013.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Κατανομή 3ης δόσης συνολικού ποσού 88.521,93 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολειών έτους 2014.

 

 

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Καταβολή ποσού 13.902,56 € στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου για τους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Αποδοχή της χρηματοδότησης της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» με κωδικό ΜΙS 483437 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης με Α.Π. 3222/12-2014.

 

 

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

7ο

Αποδοχή ποσού 4.952,04 € από την κατανομή τέλους φυσικού αερίου 2013 του Ν. 2364/95.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

8ο

Αποδοχή του 50% (2.942,68 €) εκ της συνολικής κατανομής του ποσού των 5.885,37 € στο Δήμο μας για τον καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων τα οποία βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

 

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

9ο

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.)

 

 

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

10ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γαλατσίου στη Γενική Συνέλευση της Διαδημοτικής Εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.».

 

 

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

11ο

Αποδοχή παραίτησης του κ. Βασιλείου Δερεδίνη (Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών) από μέλος της Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (παραλαβής) για τα πάσης φύσεως οχήματα – μηχανήματα του Δήμου του ΠΔ 28/80.

 

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

12ο

Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης, στην υπάλληλο του Δήμου μας Ροδίτου Χάρις του Κων/νου ΤΕ – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

 

 

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

13ο

Έγκριση διενέργειας ενημερωτικών συναντήσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ.

 

 

κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

14ο

Έγκριση προγράμματος εορταστικών εκδηλώσεων Δήμου Γαλα-τσίου 2014 – 2015.

 

 

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

15ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του Δήμου – έτους 2014.

 

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

16ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 86/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδων αρ. 6.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

17ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 87/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της πολυκατοικίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 68.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

18ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 88/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης καθρέπτη έναντι εισόδου γκαράζ επί της συμβολής των οδών Ελπίδος 40 και Ερατούς.

 

 

 

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

19ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 89/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Ιωαννίνων 3 έναντι της πολυκατοικίας επί της οδού Ιωαννίνων 4.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

20ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 90/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της πολυκατοικίας επί της οδού Ξάνθου 1 – 3.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

21ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 91/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Μπουμπουλίνας 24.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

22ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 92/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αργοστολίου αρ. 11.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

23ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 93/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύθνου αρ. 14.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

24ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 94/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καμέλιας αρ. 3.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

25ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 98/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Απαγόρευση στάθμευσης λόγω φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 17.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

26ο

Κοπή (5) δέντρων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 68/2014 Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

27ο

Κοπή δέντρου επί της οδού Ήβης 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 69/2014 Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

28ο

Κοπή δέντρου επί της οδού Θερίσσου 3 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 70/2014 Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

29ο

Κοπή δέντρου επί της οδού Ύδρας 12 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 71/2014 Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

30ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή βεβαιωμένης οφειλής της κ. Πιτσινού Ασπασίας.

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

31ο

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Παππά Αικατερίνης από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Νυμφών 11-13.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

32ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΣΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει