Συνεδρίαση Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

NEA , , Updated

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:00 το απόγευμα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 1ο
 
Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικ.έτους 2014 που έχουν εκτελεσθεί εν μέρει.
2ο
Έγκριση εσόδων /εξόδων β’ τριμήνου έτους 2014.
3ο
Έγκριση λογαριασμού μηνιαίων εσόδων/εξόδων του Ν.Π. μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.
4ο
Έγκριση λογαριασμού μηνιαίων εσόδων/εξόδων του Ν.Π. μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.
5ο
Έγκριση λογαριασμού μηνιαίων εσόδων/εξόδων του Ν.Π. μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.
6ο
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση αιτήσεων εγγραφών & επανεγγραφών σχολικού έτους 2014-2015.
7ο
Συμπλήρωση της επιτροπής παραλαβής εργασιών  του Ν.Π. που εκτελούνται σύμφωνα με το  Π.Δ.28/80
8ο
Έγκριση δαπάνης ποσού  191,27 € για αμοιβή της   Δικηγόρου Αθηνών κας.Αποστολοπούλου Αλεξίας και διάθεση πίστωσης ποσού 191,27€ σε βάρος του Κ.Α 00.6111.0001 με τίτλο (Αμοιβές νομικών)του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ.έτους 2014.
 
9ο
Έγκριση δαπάνης ποσού  300,00€ για πληρωμή φορολογικών προστίμων του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00€  σε βάρος του Κ.Α 00.6821.0001 με τίτλο (φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις)του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ.έτους 2014.

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει