Νέο Δημοτικό Συμβούλιο στο Γαλάτσι

NEA , , Updated

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 18:30 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο στο δημαρχειακό μέγαρο του Γαλατσίου με σκοπό την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου,   ορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, καθορισμός αμοιβής προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και μελών αυτής και ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου, κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα: «Ορι-σμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου».

κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

              Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 447/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμούς έτους 2014».

κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της ανανέωσης / προμήθειας λογισμικού προστασίας κατά των ιών Η/Υ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

κ. Δερεδίνης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

4ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου  υλικού για τις ανάγκες του Δήμου (Υπηρεσίες Δήμου & Δημοτικού Ιατρείου) και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου – Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»).

κ. Δερεδίνης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Έγκριση προκαταρκτικής μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της μελέτης: «Διαχείριση Άλσους Βεΐκου».

κ. Μελισσουργός Γερμάνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ».

κ. Μελισσουργός Γερμάνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Λυκούργου, Ύδρας και Απειράνθου.

κ. Μελισσουργός Γερμάνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της «εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940», ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για τον τρόπο εκτέλεσης των προμηθειών και την κάλυψη των δαπανών της.

κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

  Δήμαρχος

 

 

 

9ο

Συμμετοχή στο πρόγραμμα πρόληψης παιδικής παχυσαρκίας – παιδειατροφή για την περίοδο 2014 – 2017.

κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Αφαίρεση μεταλλικών κολωνακίων επί της Λεωφόρου Γαλατσίου αρ. 93 – 95 (διαβίβαση της υπ΄ αρ. 44/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Δερεδίνης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

11ο

Επιστροφή παραβόλου συνολικού ποσού 600 € στον Αλλοδαπό SALKINI MAYHAM του MUSTAFA BASSEM υπηκόου Συρίας.

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Πλαφουτζή Γεώργιου από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Ξάνθου αρ. 19.

κ. Δερεδίνης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. ΚΑΝΤΕΡΕ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Δερεδίνης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Δερεδίνης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Δερεδίνης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Δερεδίνης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Δερεδίνης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει