Δημοτικό Συμβούλιο στο Γαλάτσι

NEA ,


Τη Μ. Τρίτη 15 Απριλίου και ώρα 21:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:
     

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     

1ο

2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2014.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

     

2ο

Διαβίβαση της 211/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Σχεδίου Δράσης του Δήμου έτους 2014».

κ. Κομπότης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ο.Ε.

     

3ο

Διαβίβαση της 212/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης)».

κ. Κομπότης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ο.Ε.

     

4ο

Έγκριση του απολογισμού δράσεων του Δήμου Γαλατσίου έτους 2013.

κ. Τσίρος Κυριάκος

Δήμαρχος

     

5ο

Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2013.

κ. Παπαδιονυσίου Χριστίνα

Πρόεδρος

«Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου»

     

6ο

Έγκριση απολογισμού δράσεων του Ν.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», έτους 2013.

κ. Παπαδιονυσίου Χριστίνα

Πρόεδρος

«Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου»

     

7ο

Έγκριση απολογισμού εσόδων / εξόδων του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2013.

κ. Κιτσίνη Γεωργία

Πρόεδρος

«Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου»

     

8ο

Έγκριση του απολογισμού δράσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», έτους 2013.

κ. Κιτσίνη Γεωργία

Πρόεδρος

«Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου»

     

9ο

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

(Κοιν.Σ.Επ.).

κ. Κιτσίνη Γεωργία

Πρόεδρος

«Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου»

&

κ. Μπούρας Αθανάσιος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

     

10ο

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης με Κοιν.Σ.Επ, για τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας..

κ. Κιτσίνη Γεωργία

Πρόεδρος

«Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου»

&

κ. Μπούρας Αθανάσιος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

     

11ο

Αγορά ρυμοτομούμενης έκτασης 115,27 τ.μ. στον κοινόχρηστο χώρο (Ο.Τ. 52/τ. 98) επί της οδού Καλογήρου Σαμουήλ.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

     

12ο

Ψήφιση πίστωσης Έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές ποσού 26.316,80€, αποκλειστικά για πληρωμή πετρελαίου θέρμανσης.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

     

13ο

Ψήφιση πίστωσης Έκτακτης επιχορήγησης στον Ο.Κ.Π.Α. ποσού 12.211,54€, για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

     

14ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων».

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

     

15ο

Διαβίβαση της υπ’ αρ. 17/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για «Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου αρ. 47 και Γ. Σουρή».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

     

16ο

Διαβίβαση της υπ’ αρ. 18/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για «Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Χριστιανουπόλεως αρ. 69».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

     

17ο

Διαβίβαση της υπ’ αρ. 22/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για «Χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Ιπποκράτους αρ. 2».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

     

18ο

Διαβίβαση της υπ’ αρ. 26/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 2».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

     

19ο

Διαβίβαση της υπ’ αρ. 24/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Διογένους αρ. 16».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

     

20ο

Διαβίβαση της υπ’ αρ. 27/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για «Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Πηγής αρ. 4».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

     

21ο

Ανάκληση της 150/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Λήψη Απόφασης έγκριση αναγκαιότητας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ».

κ. Νίκου Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

     

22ο

Λήψη Απόφασης έγκριση αναγκαιότητας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ.

κ. Νίκου Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

     

23ο

Ανάκληση της 124/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Μπούρας Αθανάσιος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

     

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει