Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο του Γαλατσίου

NEA , , Updated

Την Τετάρτη 05 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γαλατσίου με σκοπό την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Έγκριση ασκηθείσας εφέσεως και ανάθεση σε δικηγόρο της δικαστικής διαχείρισης – εκπροσώπησης ενώπιον του 3ου Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) κατά τη δικάσιμο της 18.03.2014.

2) Έγκριση ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 32ου Μονομελούς Διοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών σε ασκηθείσα προσφυγή κατά τη δικάσιμο της 27.05.2014.

3) Έγκριση ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 32ου Μονομελούς Διοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών σε ασκηθείσα προσφυγή κατά τη δικάσιμο της 27.05.2014.

4) Λήψη απόφασης για την ανάκληση  της υπ’ αρ. 36/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

5) Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

6) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Συντήρηση Ασφαλτοτάπητα Δημοτικών οδών – Εργολαβία 2012».

7) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Ανακατασκευή Αντιολισθηρών Οδοστρωμάτων σε διαφόρους οδούς».

8) Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2014».

9) Έγκριση συμμετοχής 3 υπαλλήλων του Δήμου μας στο εκπαιδευτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας πέντε (5) ωρών με θέμα: «ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΑ  - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ.

10) Ανάκληση καταβολής μισθώματος για το κτίριο που στέγαζε τα παραρτήματα του 1ου και 6ου Νηπιαγωγείων Γαλατσίου.

11) Διαβίβαση φακέλου αξιολόγησης προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2014 – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

12) Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Στεφανοπούλου Σταυρούλας για την προμήθεια εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς για τους  μετακινούμενους σε διάφορες υπηρεσίες υπαλλήλους.

13) Ψήφιση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικ. έτους 2014 βάσει παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 των Κωδικών Αριθμών που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

14) Ψήφιση πίστωσης ποσού 85,35 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού καθαριότητας αορίστου χρόνου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014.

15) Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.716,69 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού καθαριότητας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014.

16) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.742,19 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού (συμβ. ορισμένου χρόνου) υπηρεσίας καθαριότητας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014.

17) Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 656,82 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει