Νέες αρμοδιότητες δημοτικών συμβούλων

NEA ,

       ΑΠΟΦΑΣΗ

        Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

 

      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 87/7.6.2010)

2. Του άρθρου 88  του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 114/2006)

3. Toν ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου.

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως  εμφανίζονται σήμερα.

  

                                               Αποφασίζουμε

Μεταβιβάζουμε στους Δημοτικούς Συμβούλους του επιτυχόντα συνδυασμού τις ακόλουθες αρμοδιότητες από 13/1/2014 μέχρι 31/8/2014:


1)    Στον κ. Ζώμπο Κωνσταντίνο του Νικολάου: α) Την εποπτεία, και συντονισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας (εκτός των υπηρεσιών καθαριότητας και περιβάλλοντος – πρασίνου) και ειδικότερα των τεχνικών έργων του Δήμου και β) την εποπτεία του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

2)    Στον κ. Μανιάτη Ιωάννη του Ευσταθίου την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών περιβάλλοντος – πρασίνου του Δήμου μας.

3)    Στην κ. Μπούρα Χριστίνα του Κλεομένη: α) την εποπτεία του ελέγχου και την παρακολούθηση της εύρυθμης ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Διεθνών Σχέσεων και β) το συντονισμό και παρακολούθηση της δημιουργίας του νέου λογότυπου του Δήμου.

4)  Στον κ. Μπούρα Αθανάσιο του Ηλία την οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής – Υγείας & Υγιεινής συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο), εκτός του τομέα ισότητας γυναικείων θεμάτων.

5)    Στην κ. Κιτσίνη Γεωργία του Αθανασίου την εποπτεία και το συντονισμό του τομέα ισότητας γυναικείων θεμάτων & της Τράπεζας Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο).

 

 

                                                                   Ο Δήμαρχος

                                       

                                                              ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει