Νέο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γαλατσίου

NEA ,

Την Πέμπτη24 Οκτωβρίου 2013 και ώρα20:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
1ο

Έγκριση υποβολής αίτησης για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε υπαλλήλους του Δήμου μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

 
 
2ο

Παράλληλη άσκησης αρμοδιότητας της Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου.

 
 
3ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2013.

 
 
4ο

Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του  Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2012.

 
 
5ο

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.

 
 
6ο

Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των όρων για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. Γαλατσίου και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) Δίκτυο ΨΥΧ.Υ..ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).

 
 
7ο

Έγκριση ποσού παρακράτησης στην Ασφαλιστική Ενημερότητα του Δήμου μας.

 
 
8ο

Έγκριση για τη διενέργεια εκδήλωσης - ημερίδας με θέμα: «Επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό από την Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία» και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 €.

 
 
9ο

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Διαβίβαση Απόφασης Ο.Ε. 403/2013).

 
 
10ο

Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας δύο αρχειοθηκών για την Κ.Υ. του Δήμου μας.

 
 
11ο

Έγκριση διενέργειας ημερίδας σε γυναίκες επιχειρηματίες του Δήμου Γαλατσίου και ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 €.

 
 
12ο

Έγκριση διενέργειας ημερίδας εκπαιδευτικού σεμιναρίου για την υποδοχή γυναικών θυμάτων βίας.

 
 
13ο

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης: «Καρδιοαγγειακές παθήσεις και καρκίνος».

 
 
14ο

Έγκριση διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας.

 
 
15ο

Διοργάνωση εκδήλωσης «Παίξε απλά, όπως παλιά» και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 €.           

 
 
16ο

Έγκριση διενέργειας κοινωνικής έρευνας με θέμα : «Αντιλήψεις για την ισότητα των δύο φύλων»

 
 
17ο

Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της υπ΄αριθ. 38967/09-10-2013 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης στην οδό Ζήνωνος». 

 
 
18ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης, επί της οδού Λυσίου αρ. 2 ( Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 68/2013).

 
 
19ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης, επί της οδού Φανερωμένης αρ. 37 (Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 69/2013).

 
 
20ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Δασκαλάκη Ιωάννη επί της Ευριπίδου 33.

 
 
21ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Παπαδιονυσίου Κων/νου επί της Ξάνθου 16.

 
 
22ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Αποστολάτου Κων/νου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Ωρωπού  82.

 
 
23ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Βασιλόπουλου Κων/νου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 3.

 
 
24ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Θεοχάρη Ζώη από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Καββαδία 3.

 
 
25ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Μουτσώκου Δημητρίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 
 
26ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Φαρμάκη Μαρίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 
 
27ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Πανταζή Νικολάου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 
 
28ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κοντοκώστα Βασιλείου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 
 

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει