Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γαλατσίου στις 10 Ιουλίου

NEA , , Updated


Tην Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013,στις 7:30 το βράδυ, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου  για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

1ο

Έκφραση γνώμης Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου » και σχεδίου δράσης οικονομικού έτους 2013.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος Νομικού Προσώπου

 

 

2ο

Έγκριση ισολογισμού ΔΑΓ Α.Μ.Ε. οικονομικού έτους 2012.

κ. Ανδρής Σταμάτιος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

3ο

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο και την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

κ. Ανδρής Σταμάτιος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

4ο

Διαβίβαση της υπ΄αριθ. 225/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη «Λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος του ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών».

κ. Νίκου Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

 

 

5ο

Έγκριση καταβολής οφειλών προς το ΙΚΑ και ρύθμιση πληρωμής αυτών.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

6ο

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 125/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Περιοδικής Οικονομικής Ενίσχυσης κατοίκων του Δήμου μας».

κ. Κιτσίνη Γεωργία

Εντεταλμένη

Δημοτική Σύμβουλος

 

 

7ο

Έγκριση όρων Προγραμματικής σύμβασης με ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π για τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

κ. Κιτσίνη Γεωργία

Εντεταλμένη

Δημοτική Σύμβουλος

 

 

8ο

Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας καλαθιών απορριμμάτων δαπέδου.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

9ο

Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας καθιστικών (παγκάκια).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

10ο

Έγκριση διενέργειας προμήθειας κάδων αποκομιδής απορριμμάτων 660 και 1.100 lt.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

11ο

Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας μηχανημάτων υπηρεσίας κήπων.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

12ο

Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης τμήματος οδών Ρόδων. (Διαβίβαση 46/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

13ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Τσακάλωφ αρ. 18. (Διαβίβαση 47/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

14ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Ύδρας αρ. 9. (Διαβίβαση 48/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

15ο

Περί επιστροφής καταβληθέντων παράβολων συνολικού ποσού 150 ευρώ ήτοι: 105 ευρώ παράβολο Δ.Ο.Υ Γαλατσίου και 45 ευρώ παράβολο Δήμου Γαλατσίου, (SHOLLA MIRANDA του ARISTIDH).

κ. ΠαπαδιονυσίουΧριστίνα

Αντιδήμαρχος

 

 

16ο

Περί επιστροφής καταβληθέντων παράβολων συνολικού ποσού 150 ευρώ ήτοι: 105 ευρώ παράβολο Δ.Ο.Υ Γαλατσίου και 45 ευρώ παράβολο Δήμου Γαλατσίου, (AVDIA TEUTA του ARSHI).

κ. ΠαπαδιονυσίουΧριστίνα

Αντιδήμαρχος

 

 

17ο

Περί επιστροφής καταβληθέντων παράβολων συνολικού ποσού 300 ευρώ ήτοι: 210 ευρώ παράβολο Δ.Ο.Υ Γαλατσίου και 90 ευρώ παράβολο Δήμου Γαλατσίου, (ROCI MERITA του DEMIR).

κ. ΠαπαδιονυσίουΧριστίνα

Αντιδήμαρχος

 

 

18ο

Χορήγηση άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας οικον. έτους 2013. (Διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ 41/2013).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

19ο

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Νομικού Μαρία από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Καβάλας.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

20ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Σουϊτζόγλου Στέφανου από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

21ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Σουϊτζόγλου Κων/νου από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

22ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Τζαφέρη Βασιλικής από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει