Θέματα ημερησίας διατάξεως στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γαλατσίου 26 Ιουνίου

NEA ,

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013,στις  19:30,συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος2ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2013.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος3ο

Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Δήμο Γαλατσίου.

κ. Τσίρος Κυριάκος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ4ο

Λήψη απόφασης που αφορά την αναπλήρωση Δημάρχου, ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συμπληρωματικά, της με αριθμό 122/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος5ο

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος6ο

Συγκρότηση επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μέχρι του ποσού των 2.934,70 του Π.Δ. 28/80»

κ. Τσιρώνης Κων/νος
Πρόεδρος Δ.Σ.7ο

Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την ονοματοδοσία οδών και πλατειών και ορισμός μελών αυτής.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος8ο

Έγκριση διάθεσης ποσού 1.000,00 € για κάλυψη εξόδων εκδήλωσης απονομής επαίνων στους μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος9ο

Έγκριση διάθεσης ποσού 1.500,00 € για κάλυψη εξόδων εκδήλωσης βράβευσης αριστούχων μαθητών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος10ο

Αντικατάσταση μελών από την ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης.

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος11ο

Αντικατάσταση μελών από την ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης.-

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος12ο

Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονομασίας και αρίθμησης οδών – Αρ. μελ. 45/2013».

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος13ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων, λόφου παιδιού Γκράβα και Αιγοσθενών – Ορφέως – Αγ. Ειρήνης.»

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος14ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή α) αντλιοστασίου πλατείας Ορίων – Βαρδουσίων και β) υδραγωγείου πλατείας Ορίων – λόφου Σεντουκιών».

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος15ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση και ύδρευση εσωτερικών χώρων θερινού κινηματογράφου (WC– Κυλικείο).

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος16ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντιμετώπιση επειγουσών επεμβάσεων για λόγους ασφαλείας, υγιεινής και καλύτερης λειτουργίας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου», αρ. μελ. 24/2010.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος17ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή αντιολισθηρών οδοστρωμάτων σε διάφορες οδούς – Εργολαβία 2013».

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος18ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών (Διαβίβαση 42/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος19ο

Τροποποίηση πινακίδας αναπηρικής θέσης στάθμευσης (Διαβίβαση 43/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος20ο

Χρήση μεταφερόμενης ζαρτινιέρας (μη σταθερή κατασκευή) (Διαβίβαση 36/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος21ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Σιγαλό Θεόδωρο επί της Ανταίου 3.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος22ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Παπαχρήστου Παναγιώτη, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος23ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Βύρρα Παναγιώτη, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος24ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κουρούτη Γεώργιου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος25ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Διονυσοπούλου Ουρανίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος26ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Κατσούφρη Θάλειας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος27ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας NAXOSVISIONTOURIST, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Α

Σχετικά Άρθρα

Θανάσης Μπούρας

Επικήδειος λόγος

«Έφυγε από τη ζωή» ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Μπούρας

Ένας εξαίρετος Άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Κοπή πίτας Ενωσης Ρουμελιωτών

Πρόσκληση από την Ένωση Ρουμελιωτών για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας... Μάθετε που και πότε θα γίνει