30 Χρόνια Internet!

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ,

Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν  από την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου NCP από το TCP/IP (Transmission Control Protocol and Internet Protocol), σηματοδοτώντας ουσιαστικά την εξέλιξη του δικτύου ARPANET, που άρχισε να αναπτύσσεται περί τα τέλη της δεκαετίας του ’60, στο Internet που γνωρίζουμε σήμερα.

Η μετάβαση στο TCP/IP ήταν λίγο πολύ επιβεβλημένη καθώς το δίκτυο ARPANET πλησίαζε τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα του πρωτοκόλλου NCP.

Έπειτα από μια ολόκληρη δεκαετία σχεδιασμού και ανάπυξης, στις 1 Ιανουαρίου 1983 γεννήθηκε το πρωτόκολλο TCP/IP για να θέσει τη βάση της δημιουργίας του World Wide Web από τον Tim Berners-Lee 6 χρόνια αργότερα. Η ανάπτυξη του πρωτοκόλλου αποδίδεται στους Αμερικανούς επιστήμονες Vint Cerf και Robert Kahn.

Σχετικά Άρθρα