Πρόγραμμα υπολογιστή “αναβιώνει” τις νεκρές γλώσσες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ,

Προγραμματιστές ανέπτυξαν ειδικό software για την αναβίωση των αρχαίων γλωσσών τα ίχνη των οποίων σβήστηκαν με το πέρασμα των χρόνων. Μέχρι στιγμής οι ερευνητές έχουν ανασυνθέσει περισσότερες από 600 πρωτο-αυστρονησιακές γλώσσες που θεωρούνται σήμερα ως η βάση για τις γλώσσες που μιλιούνται στη Νοτιοανατολική Ασία, τον Ειρηνικό καθώς και μέρη της ηπειρωτικής Ασίας.

Κάνοντας χρήση του αλγορίθμου ‘Markov chain Monte Carlo sampler’, το πρόγραμμα ομαδοποιεί τις λέξεις που μοιράζονται κοινούς ήχους, προέλευση και ιστορία σε διαφορετικές γλώσσες. Με άλλα λόγια κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά που θα έκαναν χειροκίνητα οι γλωσσολόγοι με ακρίβεια 85%, λιγότερο κόπο και φυσικά σε πολύ λιγότερο χρόνο. Σύμφωνα με το Dan Klein του Univeristy of California Berkeley, το “πρόγραμμα κάνει δουλειά που κανονικά θα απαιτούσε εκατοντάδες ζωές για να πραγματοποιηθεί.”

Επόμενος στόχος των ερευνητών είναι η ανασύνθεση των πρωτογλωσσών της Βόρειας Αμερικής ενώ μελλοντικά φιλοδοξούν να αναβιώσουν την πρωτογλώσσα που αποτέλεσε τη βάση για όλες όσες ακολούθησαν.

Σχετικά Άρθρα