Βατό το θέμα στην Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ , , Updated

Με ένα δοκίμιο του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου για την ανθρωπιά ξεκίνησαν σήμερα Τετάρτη 28/5 οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Το θέμα κρίθηκε βατό από τους εκπαιδευτικούς, ενώ η όλη διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά.

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται μεθαύριο Παρασκευή 30/5 με Βιολογία, Φυσική, Μαθηματικά ή Ιστορία (μάθημα επιλογής). 

Δείτε το σημερινό θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Δείτε και τις ενδεικτικές απαντήσεις από φροντιστήριο Φλωρόπουλος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Ο συγγραφέας επισημαίνει τη σημασία του ανθρωπιστικού ιδεώδους, το οποίο έχει εκλείψει. Αρχικά, αναλύει το περιεχόμενο του όρου στο παρελθόν, τονίζοντας πως το ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο επεκτεινόταν πέρα από κάθε διάκριση. Ο ανθρωπιστής, απαλλαγμένος από προσωπικά συμφέροντα και διάθεση για αυτοπροβολή, αποτελούσε πρότυπο απαραίτητο για την κοινωνία. Βέβαια, η έννοια της φιλαλληλίας εκλαμβάνεται διαφορετικά σήμερα. Η «ανθρωπιά» έχει γίνει «κοινόχρηστος» όρος, γιατί καθώς τα προβλήματα έχουν πληθύνει, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική και αναγκαία. Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι ο σεβασμός στον συνάνθρωπο έχει αντικατασταθεί από τον ατομικισμό και την τυπικότητα των σχέσεων. Τέλος συμπεραίνει ότι η ανιδιοτέλεια ως αυτόβουλη ενέργεια είναι απαραίτητη και συνάμα σπάνια, διότι προϋποθέτει πλήθος εσωτερικών χαρισμάτων και κοινωνικών αρετών.

Β1. Ο σύγχρονος άνθρωπος επιδιώκοντας όλο και περισσότερο την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών κλείνεται στον εαυτό του, περιχαρακώνεται, με αποτέλεσμα να αγνοεί τον συνάνθρωπο, να αδιαφορεί για φαινόμενα δυστυχίας που μπορεί να παρατηρούνται γύρω του. Ο ατομικισμός, η επιδίωξη της ευμάρειας, η ανάδειξη της ύλης σε υπέρτατο παράγοντα κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής, απομακρύνουν τον άνθρωπο από το συνάνθρωπο, τον σκληραίνουν, τον αλλοτριώνουν και τελικά τον μετατρέπουν σε ένα ανταγωνιστικό ον, για το οποίο οι έννοιες της ευγένειας και της φιλαλληλίας θεωρούνται επουσιώδεις και ξεπερασμένες, καθώς δεν τον βοηθούν να επιβληθεί και να επικρατήσει. Αυτός ο άνθρωπος αδειάζει ψυχικά και αντιμετωπίζει επιφανειακά τις σχέσεις του με τους άλλους, επιδιώκοντας την καλοπέραση και τις χρησιμοθηρικές, περιστασιακές και εφήμερες σχέσεις.

Β2. α) Δύο τρόποι ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου είναι:
• Ο ορισμός της έννοιας «ανθρωπιά»: «Η “ανθρωπιά” είναι… κάθε ανθρώπου».
• Τα παραδείγματα: «Ο Ντυνάν, για παράδειγμα… ένας τέτοιος ανθρωπιστής».
β) έτσι: δηλώνει αποτέλεσμα, ωστόσο: δηλώνει αντίθεση

Β3. α) αναλίσκεται=καταναλώνεται, ξοδεύεται
οικουμενική=παγκόσμια, διεθνής
διαστρεβλώσεις=αλλοιώσεις, παραποιήσεις
ολωσδιόλου=εντελώς, καθόλου
ευζωίας=καλοπέρασης, ευμάρειας

β) κοινόχρηστοςιδιωτικός
συμμετοχήαποχή
αυτοακυρώνεταιαυτοεπιβεβαιώνεται
γνώσηάγνοια
αδιάκοπηςστιγμιαίας

Β4. α) «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής»: Η χρήση των εισαγωγικών αποσκοπεί στην ακριβή μεταφορά του χαρακτηρισμού που αποδιδόταν στο παρελθόν σε κάποιον που ξόδευε τη ζωή του για το συνάνθρωπο (ευθύς λόγος)
«Ερυθρού Σταυρού»: Με τη χρήση των εισαγωγικών αποδίδεται η ονομασία ενός διεθνούς οργανισμού (ειδικό λεξιλόγιο)

β) Τρεις εκφράσεις με μεταφορική σημασία είναι:
1. «Η “ανθρωπιά” είναι μια λέξη του καιρού μας, ένας όρος κοινόχρηστος, ένα νόμισμα που κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια…»
2. «Έπειτα, ένας όρος, μια λέξη, μια έκφραση, που βρίσκεται ολοένα στο στόμα μας…»
3. «Η ανθρώπινη λαιμαργία, η δίψα της ευζωίας…»

Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο: Πρόκειται για άρθρο, οπότε απαιτείται τίτλος. Ενδεικτικά: «Η ανθρωπιά σήμερα».
Α’ ζητούμενο: Φαινόμενα που αποδεικνύουν το έλλειμμα ανθρωπιάς
• Η αδιαφορία, η παθητικότητα απέναντι στον πόνο του άλλου
• Ο ανταγωνισμός σε τομείς όπως η εργασία
• Οι επιφανειακές διαπροσωπικές σχέσεις, η σύναψη κοινωνικών δεσμών με κριτήριο το ατομικό συμφέρον, η ανωνυμία
• Η εχθρότητα, η επιθετικότητα, η βία
• Η έξαρση του ρατσισμού, του εθνικισμού
• Οι ανισότητες, η επιβολή του δίκαιου της πυγμής
• Ο ατομικισμός
• Η χαλάρωση των ηθικών αξιών, η απουσία ηθικών φραγμών

Μετάβαση στο β’ ζητούμενο: Μια κοινωνία που θέλει να είναι δημοκρατική και πολιτισμένη, πρέπει να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάκαμψη του ανθρωπιστικού κινήματος, διότι χωρίς αυτό η κοινωνία οδηγείται στην καταστροφή. Στην προσπάθεια αυτή καλούνται να λάβουν πρωτοβουλίες οι ίδιοι οι άνθρωποι, η πολιτεία, σε συνεργασία με τους φορείς παιδείας και αγωγής, καθώς αυτοί είναι από τους βασικότερους διαμορφωτές της συνείδησης και της προσωπικότητας των νέων

Β’ ζητούμενο: Πώς μπορεί να ενδυναμωθεί το ανθρωπιστικό κίνημα με ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες;
• Εκ μέρους του ατόμου:
 Άσκηση αυτοκριτικής εκ μέρους του ατόμου, προκειμένου να ανακτήσει τον αυτοσεβασμό του και ως εκ τούτου το σεβασμό προς το συνάνθρωπο
 Ατομική δράση, παροχή υλικής βοήθειας, ψυχολογική και ηθική συμπαράσταση στους ανθρώπους που βιώνουν τη σκληρότητα της ζωής
• Με τη συμβολή της πολιτείας, των ανθρωπιστικών οργανώσεων, των διανοούμενων, του εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να καλλιεργηθεί το αίσθημα της ανθρωπιάς μέσω της:
 Καλλιέργειας φιλειρηνικού κλίματος, της απουσίας εντάσεων και βίας
 Ενίσχυσης του διαλόγου, της διαμόρφωσης δημοκρατικής και φιλελεύθερης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας
 Ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης για τα κοινωνικά προβλήματα
 Παρότρυνσης των νέων να συμμετέχουν σε εθελοντικές κινήσεις για να γνωρίσουν τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και την αξία της κοινωνικής προσφοράς
 Παροχής κινήτρων για εθελονική προσφορά

Επίλογος: Διαχρονικά έχει παρατηρηθεί ότι το ανθρωπιστικό κίνημα ανακάμπτει κάθε φορά που οι συνθήκες είναι δύσκολες για την κοινωνία, όπως π.χ. σε περιόδους πολέμων ή κρίσεων. Δεν πρέπει όμως να φτάσει η κοινωνία στο «χείλος του γκρεμού», για να επαναξιολογήσει τη σημασία των ανθρωπιστικών αξιών. Ανατάσσοντας το ανθρωπιστικό κίνημα εγκαίρως, αποφεύγεται το ενδεχόμενο μιας ολικής καταστροφής της κοινωνίας, καθώς αυξάνεται ο δείκτης της ανθρωπιάς των μελών της.

Σχετικά Άρθρα

«Έφυγε» από τη ζωή ο Αλέξανδρος Βέλιος:

Δείτε τη συγκλονιστική τελευταία πράξη του...(VIDEO)

Ειδικοί: Είναι ασταμάτητο το υποβρύχιο του Πούτιν - Το ΝΑΤΟ δεν έχει καμία ελπίδα

Εφιάλτης για την Δύση έχει γίνει η όλο και αυξανόμενη ισχύς των ρωσικών όπλων και ειδικά των υποβρυχίων της Ρωσίας...

Κως: Έφθασαν με φουσκωτά 128 πρόσφυγες και μετανάστες

Πάνω από 120 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν σήμερα το πρωί στο νησί της Κω από τα απέναντι τουρκικά παράλια...