Δέκα προτάσεις από την Ενότητα για την Ανατροπή για τον δήμο Γαλατσίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ,

ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

Θεωρούμε αναγκαίο να παραταθεί ο χρόνος για τη δημόσια διαβούλευση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου. Μέχρι στιγμής, λίγες μέρες πριν το τέλος της δημόσιας διαβούλευσης στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Η εισήγηση της δημοτικής αρχής δεν είναι γνωστή στους πολίτες καθώς με μεγάλη καθυστέρηση ανέβηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου ενώ δεν έχει δημοσιοποιηθεί στα τοπικά μέσα έντυπης ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα οι πολίτες δεν έλαβαν γνώση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και πρακτικά έχουν  αποκλεισθεί από τη δημόσια διαβούλευση. Τέλος δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα για δημόσια ανάρτηση των απόψεων φορέων ή πολιτών και δημόσιου διαλόγου καθιστώντας έτσι την «δημόσια διαβούλευση» κενό γράμμα.

 Προτείνουμε την παράταση του χρόνου διεξαγωγής της δημόσιας διαβούλευσης και την ουσιαστικοποίηση της συμμετοχής των πολιτών με δυνατότητα δημόσιου διαλόγου..

Προτείνουμε ακόμα τη διοργάνωση, με ευθύνη του Δήμου, δημόσιων συζητήσεων στα πέντε γεωγραφικά διαμερίσματα της πόλης. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα είναι σε θέση να διατυπώσουν «ζωντανά» τις δικές τους προτάσεις αλλά και να γνωρίσουν και να κρίνουν τις βασικές αρχές, τα σχέδια, τις στρατηγικές επιλογές της Διοίκησης και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τα σημεία συμφωνίας, διαφωνίας ή διατύπωσης συμπληρωματικών προτάσεων. Μια τέτοια επιλογή θα καθιστούσε τη δημόσια διαβούλευση αποτελεσματική και σύμφωνη με το πνεύμα του νόμου.

2. ΕΝΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Αξιοποίηση του ΠΑΛΑΙ ως δημόσιου χώρου αθλητισμού και πολιτισμού. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου οφείλει να περιλαμβάνει σχέδιο αξιοποίησης του ΠΑΛΑΙ όχι ως μεμονωμένο κτήριο της πόλης, αλλά ενταγμένο σε ένα σχέδιο ενοποίησης και αξιοποίησης των 92 στρεμμάτων έκτασης όπου στεγάζεται  με το άλσος Βεΐκου και συνολικά των Τουρκοβουνίων. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που θα επέτρεπαν όχι μόνο την αξιοποίηση του ΠΑΛΑΙ προς όφελος της πόλης,- για λόγους αθλητισμού και πολιτισμού- αλλά και συνολικά της περιοχής. Η ενεργειακή του  αναβάθμιση, με την αξιοποίηση τεχνολογίας ήπιων μορφών ενέργειας,  θα επέτρεπε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας και συντήρησης όχι μόνο του ΠΑΛΑΙ αλλά και του Άλσους Βεΐκου.  Θεωρούμε αναγκαία τη  συνεργασία με τους όμορους Δήμους, την Περιφέρεια Αττικής και  δημόσια Επιστημονικά Ιδρύματα που δείχνουν ενδιαφέρον και μελετούν τέτοιες λύσεις.

2.  Δημοτικές συγκοινωνίες. Στο Δήμο μας υπάρχουν δυο μεγάλοι οδικοί άξονες που  χωρίζουν την πόλη μας στα τέσσερα και έχουμε τρεις γειτονιές με μεγάλες υψομετρικές κλίσεις,- Καραγιαννέικα, Άνω Γαλάτσι, Κρητικά-. Ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού στην πραγματικότητα είναι αποκλεισμένο από το κέντρο πόλης και κατ΄ επέκταση από το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να ενταχθεί στο σχεδιασμό η δημιουργία  δημοτικής συγκοινωνίας που θα εξασφάλιζε τη μεταφορά των  πολίτων  τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης και από εκεί προς τους Σταθμούς του Μετρό ή του τραίνου ή στις υπάρχουσες λεωφορειακές γραμμές.

Θα μπορούσε μάλιστα η πόλη να πρωτοτυπήσει, να εντάξει δηλαδή δημοτικές συγκοινωνίες που κινούνται με ήπιες μορφές ενέργειας, για παράδειγμα δηλαδή με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που ο Δήμος θα μπορούσε με δικά του μέσα να φορτίζει καθιστώντας έτσι πιο οικονομική τη λειτουργία τους. Υπάρχουν σύγχρονα προγράμματα από το νέο ΕΣΠΑ που προβλέπουν τη χρηματοδότηση  τέτοιων σχεδίων.  Ακόμα και σήμερα «τρέχουν» αντίστοιχα προγράμματα στα πανεπιστήμια που προβλέπουν ακόμα  και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Στα πλαίσια αυτά θα μπορούσε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου να υπάρχει πρόβλεψη για μελέτες που αφορούν την ανάπτυξη συστημάτων εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές, όπως ο ήλιος και ο αέρας, για   εφαρμογή σε σχολεία, άλλα δημόσια κτήρια και δημόσιους χώρους της πόλης.

3. Διαχείριση απορριμμάτων. Οφείλουμε να παρουσιάσουμε άμεσα ένα δημόσιο, αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων της πόλης με ανακύκλωση στην πηγή. Στόχος του σχεδίου είναι η ανάκτηση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών και η κομποστοποίηση των οργανικών. Ένας τέτοιος σχεδιασμός θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση των δαπανών για την καθαριότητα της πόλης, σε σημαντική μείωση των ανταποδοτικών τελών και φόρων, σε εξοικονόμηση νέων πόρων, από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών προς όφελος του πολίτη. Έχουμε ήδη παρουσιάσει μια συνολική μελέτη για ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των απορριμμάτων, σύμφωνα με τους σημερινούς σχεδιασμού του ΕΣΔΝΑ,  που περιλαμβάνει οικονομικό κόστος, πηγές χρηματοδότησης και μελλοντικά οφέλη για τους πολίτες. Δείτε στο σύνδεσμο: https://enotitagalatsi.files.wordpress.com/2014/04/diaapor.pdf

4. Αλλαγές στη λειτουργία- ανθρώπινη. Η μελλοντική έλευση του μετρό επιβάλλει, παρά τις αδικαιολόγητες μέχρι τώρα καθυστερήσεις, να υπάρξουν άμεσα μελέτες -προτάσεις για αντισταθμιστικά οφέλη της πόλης. Όχι μόνο δεν χρειάζεται ηττοπάθεια αλλά ένταση των προσπαθειών και σχετικές μελέτες που θα ισχυροποιούν τη θέση της πόλης. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο οφείλει να προβλέπει διαμόρφωση προτάσεων και σχεδίων για τη χωροταξική τοποθέτηση των προβλεπόμενων σταθμών και με την αξιοποίηση του ευρύτερου χώρου με βασικό στόχο τη δημιουργία κεντρικής πλατείας έργο που θα αλλάξει καθοριστικά την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης. Παράλληλα, στον κεντρικό άξονα της πόλης, Λ. Βεΐκου και Αγ. Γλυκερίας, χρειάζεται να αντιμετωπιστούν άμεσα προβλήματα που σχετίζονται με την καταπάτηση των δημοσίων χώρων από τα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος. Απαιτείται μελέτη για τις χρήσεις γης, τις κανονιστικές διατάξεις  διευθέτησης  των κοινωφελών χώρων που πρέπει να ενταχθούν στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου.

Προς την ίδια κατεύθυνση να προωθηθούν:

- ο ανασχεδιασμός πλατειών στις γειτονιές

- η δημιουργία, όπου είναι δυνατόν, νέων χώρων για κοινόχρηστες και κοινω­φελείς λειτουργίες

- πεζοδρομήσεις μικρής έκτασης ακτινωτά γύρω από πλατείες για αύξηση του χώρου 

- δημιουργία διαδρομών πεζοπορίας που θα ενώνουν πλατείες

5. Νηπιαγωγεία και οι βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Είναι γνωστό ότι έχουμε σημαντική έλλειψη υποδομών και ξοδεύουμε σημαντικά ποσά για ενοικίαση κτηρίων που δεν πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές. Υποστηρίζουμε την ανάγκη δημιουργίας νέων και σύγχρονων κτιριακών υποδομών και άρα την ένταξη αυτού του στόχου στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου.

6. Χώροι αθλητισμού και πολιτισμού. Το Γαλάτσι δεν έχει ένα θέατρο. Στενάζει από την έλλειψη χώρων αθλητισμού στις γειτονιές του. Χρειάζεται να ενταχθεί στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου  ο  στόχος να αποκτήσουμε μια αίθουσα θεάτρου αλλά  και τρόπους συμμετοχής συλλόγων, φορέων σχολείων, πολιτών στα πολιτιστικά δρώμενα και στο μαζικό λαϊκό αθλητισμό. Το σχέδιο αξιοποίησης του ΠΑΛΑΙ προς όφελος των πολιτών θα μπορούσε να λύσει τέτοια θέματα.

7. Ενοποίηση δασικών εκτάσεων - Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχουμε την τύχη να συνορεύουμε με σημαντικούς ορεινούς όγκους, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, που δυστυχώς διεκδικούνται από ιδιωτικά συμφέροντα. Σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους και την Περιφέρεια να προωθήσουμε τη μελέτη και την πραγματοποίηση έργου που θα ενοποιεί – συνδέει την «πράσινη διαδρομή» με αφετηρία το Πεδίο του Άρεως στο Δήμο της Αθήνας και  θα περιλαμβάνει τα Τουρκοβούνια και το Άλσος Βεΐκου, ένα πολύ σημαντικό έργου αναβάθμισης της περιοχής και του περιβάλλοντος.

Η δημιουργία επίσης ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  θα επέτρεπε στους μαθητές, όχι μόνο του Δήμου μας αλλά και σε μαθητές από άλλους Δήμους, να έρθουν σ’ επαφή και να γνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα αυτών των περιοχών.  Να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των πολιτών για την προάσπιση, την βελτίωση, τη χρήση και την προστασία αυτών των δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων. Με αυτή την έννοια η περιβαλλοντική εκπαίδευση θα έπρεπε να αποτελεί βασικό στόχο, σχέδιο, στον προγραμματισμό του Δήμου.

8. Κυκλοφοριακό Είναι γνωστά τα προβλήματα που σχετίζονται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Χριστιανουπόλεως, Αιγοσθενών, Αγίας Ειρήνης. Οι παλιές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων δεν τηρούνται και η περιοχή παραμένει  εξαιρετικά επικίνδυνη ειδικά για τους μικρούς μαθητές, με την πυκνότητα της κίνησης. Ανάγκη όχι μόνο η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή αλλά και μια συνολική κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης, η οποία οφείλει να ενταχθεί στο σχεδιασμό του Δήμου.

9. Καταπατήσεις σε δασικές περιοχές. Υπάρχουν καταγγελίες από πολίτες και φορείς της πόλης, ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιοκτησίες και διατηρούν οικήματα σε δασικές και αναδασωτέες περιοχές,  (λόφος Κόκκου, Λεβεντάκη) επεκτείνουν τα όρια του χώρου που κατέχουν σε βάρος του δημοσίου χώρου. Υπάρχει ανάγκη αρχικά να καταγραφούν αυτές οι ιδιοκτησίες και τα οικήματα στα νόμιμα όρια τους και να σταματήσει η παράνομη επέκταση ή δόμηση σε βάρος του δημόσιου χώρου. Πιο σημαντικό είναι, σε συνεργασία με τους κατοίκους που έχουν νόμιμες ιδιοκτησίες, να ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό μελέτη με σκοπό την  αναζήτηση νόμιμων και μόνιμων νομικών και τεχνικών λύσεων για το πρόβλημα αυτό. 

Σχετικά Άρθρα

Θεατρική Παράσταση «ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙ» της Καίτης Λιανού-Ιωαννίδου

Οι Εκδόσεις Ωκεανός & η Ελληνική Ακαδημία Τέχνης και Πολιτισμού σας προσκαλούν στην θεατρική παράσταση «ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙ»...

Συναυλία με τους Otherview για τους μαθητές σχολείων του Γαλατσίου από το Γραφείο Παιδείας

Συναυλία για τους μαθητές των σχολείων του Δήμου Γαλατσίου διοργανώνει το Γραφείο Παιδείας. Δείτε λεπτομέρειες...

Εκδήλωση από τον Σύνδεσμο Δήμων για την προστασία και την ανάπλαση των Τουρκοβουνίων

Θα ακολουθήσει δωρεάν συναυλία "Κάτω από φώτα κόκκινα ..." με τους Γιάννη Κούτρα και Παύλο Καρποδίνη. Δείτε λεπτομέρειες...

Κλείνει το Γυμναστηρίο Γυναικών επί της οδού Εκάτης

Επίσημη ανακοίνωση για το κλείσιμο του Γυμναστηρίου Γυναικών επί της οδού Εκάτης από το Δήμο Γαλατσίου...